w Wojsławicach

Bank Spółdzielczy

obsługa klienta

sekretariat

Jesteśmy tu dla Ciebie

Regulamin korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z działalności Banku zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Banku istotnych zniekształceń...

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wojsławicach, określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku...

Struktura organizacyjna Banku

Schemat Struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Wojsławicach...

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wojsławicach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Wojsławicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych...

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania... 

Statut Banku

Bank działa pod nazwą Bank Spółdzielczy w Wojsławicach.

Bank Spółdzielczy posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, innych ustaw, uchwał i rekomendacji wydanych przez organy nadzoru oraz na podstawie niniejszego Statutu... 

Informacje Bankowe

jesteśmy tu dla Ciebie

Wszystko w jednym miejscu. Oferujemy szeroką ofertę produktową dla każdego.

Udostępniamy nowoczesne kanały i usługi bankowe. Cenimy również tradycyjny osobisty sposób kontaktu. 

Możesz nam zaufać, z nami Twoje finanse będą bezpieczne. Składamy się w 100% z Polskiego lokalnego kapitału.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Poniedziałek- Piątek: 7:30-15:30

bank@bswojslawice.pl

+48 509 037 751

82 566 91 01 -sekretariat / fax

82 566 91 42 -sala operacyjna

ul. Rynek 23

22-120 Wojsławice

 Imię i nazwisko:
 Twój e-mail:
 Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach, rok założenia 1906, zrzeszony w Grupie BPS