Bank Spółdzielczy w Wojsławicach, rok założenia 1906, zrzeszony w Grupie BPS  

 Imię i nazwisko:
 Twój e-mail:
 Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Rynek 23

22-120 Wojsławice

82 566 91 42

+48 509 037 751

bank@bswojslawice.pl

Poniedziałek- Piątek: 7:30-15:30

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Możesz nam zaufać, z nami Twoje finanse będą bezpieczne. Składamy się w 100% z Polskiego lokalnego kapitału.

Udostępniamy nowoczesne kanały i usługi bankowe. Cenimy również tradycyjny osobisty sposób kontaktu. 

Wszystko w jednym miejscu. Oferujemy szeroką ofertę produktową dla każdego.

jesteśmy tu dla Ciebie

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach jest jednym z najstarszych banków działających na terenie województwa lubelskiego. Historia jego sięga roku 1906, kiedy to w małej miejscowości w powiecie chełmskim, na Lubelszczyźnie 30 gospodarzy z udziałami po 30 rubli założyło kasę spółdzielczą obejmując swoim zasięgiem trzy sąsiadujące Gminy. Towarzystwo to powstało na mocy ustawy rządu rosyjskiego z 1904 roku i przyjęło nazwę "Ssudo sberegatolnogo towariczestwa". Założycielami  byli  przeważnie  ludzie   zamożni,   którzy  złożyli  w kasie pewne kwoty co pozwoliło na rozpoczęcie działalności pożyczkowo - oszczędnościowej z możliwością pobierania udziałów. Pierwszym prezesem został Henryk Kamiński - właściciel apteki w Wojsławicach. W okresie międzywojennym spółdzielnia przyjęła nazwę Kasa Stefczyka, która była ostoją życia gospodarczego na terenie południowej części powiatu chełmskiego. Zamieszkałe tu społeczeństwo darzyło ją zaufaniem, składając w niej oszczędności, które były źródłem pomocy dla rolników, rzemieślników i drobnych kupców.

 

     Kasa  chociaż o ograniczonym zakresie prowadziła  również  działalność  w  czasie II wojny światowej. Pierwsze lata powojenne do 1956 roku ze względu na występujące przemiany zachodzące w Polsce dyskryminowały dorobek spółdzielczy i gospodarczy lat międzywojennych jako wsteczny co odbiło się wśród miejscowego społeczeństwa urazem i poczuciem goryczy. Dopiero ustawa sejmowa z 1957 roku przywróciła wiarę i stworzyła uprawnienia spółdzielniom zrzeszonym w Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych do przyjmowania oszczędności na własny rachunek. Bank zmieniając nazwy swoje i nazwy zwierzchnictwa centralnego tak funkcjonował do 1990 roku, kiedy weszła  w życie ustawa o likwidacji centralnych związków.

 

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach jest bankiem bezpiecznym spełniającym w pełni potrzeby jego właścicieli  -  członków Banku oraz  mieszkańców i jednostek  z obsługiwanego terenu. Podąża za stawianymi przed nim zadaniami w zakresie postępu informatycznego i ciągle rozwijającym się rynkiem usług bankowych. Wspiera inicjatywy i rozwój organizacji społecznych współpracując ze szkołami, Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi, Stowarzyszeniem Miłośników Wojsławic, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi poprzez wsparcie finansowe życia kulturalnego i gospodarczego w Gminie.

Rok założenia Banku 1906

Na podstawie ustawy z 24 czerwca 1994 roku "O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ SA oraz zmianie niektórych ustaw" Wojsławicki Bank wspólnie z 207 bankami spółdzielczymi z terenu byłych województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego w dniu 28 grudnia 1995 roku podpisał umowę Zrzeszenia Regionalnego z Lubelskim Bankiem Regionalnym SA w Lublinie w celu wzajemnej pomocy i realizacji zadań statutowych.

Po sześciu latach działalności LBR SA połączył się z trzema innymi bankami regionalnymi i dwoma zrzeszającymi i powstał w to miejsce jeden Bank przyjmując nazwę Bank Polskiej Spółdzielczości SA. W skład nowego Zrzeszenia weszło już tylko 60 Banków Spółdzielczych z byłego byłego LBR SA. Pozostałe nie mogąc sobie poradzić z uzyskaniem funduszy własnych zostały wchłonięte przez banki silniejsze kapitałowo.

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach przez ponad 100 lat działalności po pokonaniu   szeregu osiągając kolejne  progi  kapitałowe pozostaje  w dalszym ciągu jako Bank samodzielny, który nie przyłączył żadnego banku działając praktycznie na terenie jednej wiejskiej Gminy zachowując pełną spółdzielczość i samorządność. Obowiązujący Statut pozwala na rozszerzenie działalności na teren całego województwa lubelskiego kontynuując funkcję jaka mu została przypisana przez jego założycieli.

Historia Banku

82 566 91 42

509 037 751

Bank Spółdzielczy

w Wojsławicach