KREDYTY

KREDYT INWESTYCJA kopiuj

- Kredyt w Rachunku Bieżącym : obrotowy kredyt o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach określonej maksymalnej kwoty kredytu,

- Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR: kredyty inwestycyjne z dopłatą do oprocentowanie ze środków ARiMR,

- Kredyty obrotowe: kredyty o charakterze nieodnawialnym tj. każde uruchomienie transzy kredytu powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kwoty kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie. Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie działalności rolniczej,

- Kredyt obrotowy rolniczy: kredyt jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup środków do produkcji rolniczej,

- Kredyt płatniczy: kredyt obrotowy, nieodnawialny pozwalający na uregulowanie wymagalnych zobowiązań, w razie przejściowego braku środków własnych,

- Kredyty inwestycyjne: kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Rolnika w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych,

- Kredytowa linia hipoteczna: kredyt, przeznaczony na finansowanie bieżącej i/lub inwestycyjnej działalności rolniczej.

Wnioski, kwestonariusze i inne dokumenty do wypełnienia niezbędne do uzyskania kredytu znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".