O Banku

bs wojslawice

Bank Spółdzielczy 

w Wojsławicach

ul. Rynek 23; 22-120 Wojsławice.

Rok założenia 1906.

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach jest jednym z najstarszych banków działających na terenie województwa lubelskiego. Historia jego sięga roku 1906, kiedy to w małej miejscowości w powiecie chełmskim, na Lubelszczyźnie 30 gospodarzy z udziałami po 30 rubli założyło kasę spółdzielczą obejmując swoim zasięgiem trzy sąsiadujące Gminy. Towarzystwo to powstało na mocy ustawy rządu rosyjskiego z 1904 roku i przyjęło nazwę "Ssudo sberegatolnogo towariczestwa". Założycielami  byli  przeważnie  ludzie   zamożni,   którzy  złożyli  w kasie pewne kwoty co pozwoliło na rozpoczęcie działalności pożyczkowo - oszczędnościowej z możliwością pobierania udziałów. Pierwszym prezesem został Henryk Kamiński - właściciel apteki w Wojsławicach. W okresie międzywojennym spółdzielnia przyjęła nazwę Kasa Stefczyka, która była ostoją życia gospodarczego na terenie południowej części powiatu chełmskiego. Zamieszkałe tu społeczeństwo darzyło ją zaufaniem, składając w niej oszczędności, które były źródłem pomocy dla rolników, rzemieślników i drobnych kupców.

     Kasa  chociaż o ograniczonym zakresie prowadziła  również  działalność  w  czasie II wojny światowej. Pierwsze lata powojenne do 1956 roku ze względu na występujące przemiany zachodzące w Polsce dyskryminowały dorobek spółdzielczy i gospodarczy lat międzywojennych jako wsteczny co odbiło się wśród miejscowego społeczeństwa urazem i poczuciem goryczy. Dopiero ustawa sejmowa z 1957 roku przywróciła wiarę i stworzyła uprawnienia spółdzielniom zrzeszonym w Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych do przyjmowania oszczędności na własny rachunek. Bank zmieniając nazwy swoje i nazwy zwierzchnictwa centralnego tak funkcjonował do 1990 roku, kiedy weszła  w życie ustawa o likwidacji centralnych związków.

Na podstawie ustawy z 24 czerwca 1994 roku "O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ SA oraz zmianie niektórych ustaw" Wojsławicki Bank wspólnie z 207 bankami spółdzielczymi z terenu byłych województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego w dniu 28 grudnia 1995 roku podpisał umowę Zrzeszenia Regionalnego z Lubelskim Bankiem Regionalnym SA w Lublinie w celu wzajemnej pomocy i realizacji zadań statutowych.

Po sześciu latach działalności LBR SA połączył się z trzema innymi bankami regionalnymi i dwoma zrzeszającymi i powstał w to miejsce jeden Bank przyjmując nazwę Bank Polskiej Spółdzielczości SA. W skład nowego Zrzeszenia weszło już tylko 60 Banków Spółdzielczych z byłego byłego LBR SA. Pozostałe nie mogąc sobie poradzić z uzyskaniem funduszy własnych zostały wchłonięte przez banki silniejsze kapitałowo.

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach przez ponad 100 lat działalności po pokonaniu   szeregu osiągając kolejne  progi  kapitałowe pozostaje  w dalszym ciągu jako Bank samodzielny, który nie przyłączył żadnego banku działając praktycznie na terenie jednej wiejskiej Gminy zachowując pełną spółdzielczość i samorządność. Obowiązujący Statut pozwala na rozszerzenie działalności na teren całego województwa lubelskiego kontynuując funkcję jaka mu została przypisana przez jego założycieli.

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach jest bankiem bezpiecznym spełniającym w pełni potrzeby jego właścicieli  -  członków Banku oraz  mieszkańców i jednostek  z obsługiwanego terenu. Podąża za stawianymi przed nim zadaniami w zakresie postępu informatycznego i ciągle rozwijającym się rynkiem usług bankowych. Wspiera inicjatywy i rozwój organizacji społecznych współpracując ze szkołami, Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi, Stowarzyszeniem Miłośników Wojsławic, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi poprzez wsparcie finansowe życia kulturalnego i gospodarczego w Gminie.