Władze Banku

Rada Nadzorcza:

Jan Domański - Przewodniczący

Janusz Florek - Z-ca Przewodniczącego

Stanisław Kudyba - Sekretarz

Wojciech Chomicki - Członek

Mirosław Lackowski - Członek

Grzegorz Łoś  - Członek

Krzysztof Tarajko - Członek

Zarząd:

Mirosław Jabłoński - Prezes Zarządu

Anna Baranowska - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Orzeł    - Członek Zarządu