Teren działania

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach działa zgodnie z § 2 Statutu na terenie województwa lubelskiego.