Misja Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Wojsławicach jest świadczenie w sposób profesjonalny i bezpieczny usług finansowych zapewniających zadowolenie Klientów, generowanie zysku i umacnianie pozycji konkurencyjnej oraz wspieranie przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym.