Kredyty

KREDYT INWESTYCJA kopiuj

- Kredyt w rachunku ROR: kredyt odnawialny w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym na 12 m-cy,

- Kredyty gotówkowe: kredyty udzielane na cele konsumpcyjne bez konieczności ich udokumentowania,

- Kredyt mieszkaniowy: kredyt w złotych przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych,

- Kredyt "EKODACH": przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów wymiany dachu po usunięciu azbestu,

- Kredyt konsolidacyjny: konsolidacja zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek w złotych.

- Kredytowa linia hipoteczna: kredyt, przeznaczony na finansowanie bieżącej i/lub inwestycyjnej działalności gospodarczej.

Możliwość ubezpieczenia kredytu na okres kredytowania!

Wnioski, kwestonariusze i inne dokumenty do wypełnienia niezbędne do uzyskania kredytu znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".