Kredyty

KREDYT INWESTYCJA kopiuj

- Kredyt w Rachunku Bieżącym : obrotowy kredyt o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach określonej maksymalnej kwoty kredytu,

- Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR: kredyty inwestycyjne z dopłatą do oprocentowanie ze środków ARiMR,

- Kredyty Obrotowe: kredyty o charakterze nieodnawialnym tj. każde uruchomienie transzy kredytu powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kwoty kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie. Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej,

- Kredyty Inwestycyjne: kredyty inwestycyjne stanowią uzupełnienie środków własnych Przedsiębiorcy w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych. Przeznaczone są głównie na finansowanie działalności gospodarczej, tj. zakup maszyn, urządzeń oraz pojazdów, budowa magazynów i budynków składowych.

- Kredytowa linia hipoteczna: kredyt, przeznaczony na finansowanie bieżącej i/lub inwestycyjnej działalności gospodarczej.

Wnioski, kwestonariusze i inne dokumenty do wypełnienia niezbędne do uzyskania kredytu znajdują się w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".