Dokumenty do pobrania - Tabela prowizji i opłat

Tabela oprocentowania depozytówWnioski i dodatkowe dokumenty do wypełnienia w celu uzyskania kredytu:

1. Klienci indywidualni:

2. Rolnicy:

3. Firmy:

 


5. Dodatkowe dokumenty wymagane do uzyskania kredytów:

Warunkiem uzyskania kredytu jest również przedłożenie w Banku:

- dokument stwierdzający tożsamość,

- aktualny nakaz płatniczy (rolnik),

- zeznanie podatkowe lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę Kredytobiorcy/Poręczyciela (jeśli zarobkuje poza rolnictwem) lub odcinek renty/emerytury,

- aktualne potwierdzenie zapłaty składki KRUS i podatku gruntowego;

Wnioski o wydanie kart kredytowych(Naklejka Zbliżeniowa):

 

Taryfa opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach:

(obowiązuje od 31.01.2022r.)

(obowiązuje od 09.02.2022 r.)