Raport dostępności API PSD2

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

14.09.2019 r. – 13.12.2019 r.

99,91%

0,09%

98,25% 1,75%

14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.

100,00%

0,00%

99,99% 0,01%