MojeID

REGULAMIN WYDAWANIA ŚRODKÓW IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W RAMACH MOJEID

MojeID

mojeID to bezpieczne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online w usługach publicznych i komercyjnych.

Usługa mojeID pozwala również na założenie Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany działa jak odręczny podpis. Można posługiwać się nim w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, gdy w ramach realizowanych w trybie online spraw wymagane jest dodatkowe potwierdzenie/podpisanie składanego dokumentu czy wniosku.

Do korzystania z usługi mojeID Klienci Banku Spółdzielczego w Wojsławicach muszą posiadać:

- osobisty rachunek bankowy,

- aktywną usługę bankowości elektronicznej,

- uzupełnione dane w zakresie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail. W przypadku braku tych danych lub ich aktualizacji należy udać się do najbliższej placówki banku.

 

Korzystanie z mojeID i Profilu Zaufanego jest proste i intuicyjne dla każdego, kto używa bankowości internetowej.