Pliki do pobrania - Tabela prowizji i opłat

Wnioski i dodatkowe dokumenty do wypełnienia w celu uzyskania kredytu:

1. Klienci indywidualni:

2. Rolnicy:

3. Firmy:


5. Dodatkowe dokumenty wymagane do uzyskania kredytów:

Warunkiem uzyskania kredytu jest również przedłożenie w Banku:

- dokument stwierdzający tożsamość,

- aktualny nakaz płatniczy (rolnik),

- zeznanie podatkowe lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę Kredytobiorcy/Poręczyciela (jeśli zarobkuje poza rolnictwem) lub odcinek renty/emerytury,

- aktualne potwierdzenie zapłaty składki KRUS i podatku gruntowego;

Wnioski o wydanie kart kredytowych(Naklejka Zbliżeniowa):

 

Taryfa opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach:

(obowiązuje od 01.06.2016 r.)

- TARYFA  OPŁAT I PROWIZJI,

 

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I RACHUNKACH LOKAT TERMINOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOJSŁAWICACH.

(obowiązuje od 01.04.2016 r.)

 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOJSŁAWICACH.

(obowiązuje od 06.03.2015 r.)

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12
1 EUR 4,2993
1 USD 3,7934
1 CHF 3,8191
1 GBP 4,7556
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1.96
WIBOR 3M - średnia 1.92
WIBOR 3M 1.82
więcej
Nice Looking Counter
Odometer For Website